Az ápoló, gondozó otthon Szolnok város csendes belterületén, könnyen megközelíthető helyen található, mely lehetővé teszi a város életébe való bekapcsolódást.

Bemutatkozás

A bentlakásos intézet 1991-ben alakult 40 fő engedélyezett létszámmal. Jelenleg összesen 64 fő ellátott él az intézményben, 40 fő az Ápoló, Gondozó Otthonban, 24 fő a két Ápoló, Gondozó Lakóotthonban. Ők önálló életvitelre nem, vagy csak részben képesek, illetve otthonukban már nem gondozhatóak, ezért teljeskörű ellátást igényelnek. Az ápolási  gondozási feladatokon  túl nagy gondot fordítunk ellátottjaink mentális fejlesztésére, foglalkoztatására, pszichés gondozására,a szabadidő hasznos eltöltésére. Fejlesztő és rehabilitációs foglalkoztatás keretében dolgoznak az ellátottak. Akik állapotuk miatt képesek ebben részt venni, számukra terápiás foglalkoztatást biztosítunk.

Lakóink aktívan bekapcsolódnak a Magyar Speciális Olimpia Szövetség és a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület tevékenységébe. Részt veszünk ezen szervezetek nemzetközi, országos és regionális rendezvényein. Színjátszó csoportunk több országos elismerést kapott. Az Ápoló, Gondozó Otthon Szolnok város csendes belterületén, könnyen megközelíthető helyen található, mely lehetővé teszi a város életébe való bekapcsolódást.

Napvirág
Lakóotthon

Az Ápoló, Gondozó Otthonban az évek során több olyan személy is elhelyezésre került, akik szociálisan hátrányos helyzetük miatt nem élhettek önállóan, képességeik alapján fejlesztéssel, támogatással képesek volnának az önálló életre.

Tiszavirág
Lakóotthon

2008. október 1-én nyitotta meg kapuit 13 fő számára intézetünk új, európai színvonalú, akadálymentes, 3 szintes, lifttel ellátott lakóotthonában. Jelenleg 14 fő az engedélyezett férőhely.

Nappali
Kreatív Műhely

Az Otthon a Nappali Kreatív Műhelyében biztosítja az ellátottak fejlesztő foglalkoztatását, képességfejlesztését, mentálhigiénés gondozását, közösségi, szabadidős programok lebonyolítását.

A Liget Otthon Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és a Nappali Intézmény lakói 2002. februárjában megalakították a Liget Otthon Sportegyesületet, melynek célja a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása. Az egyesület tagja a Magyar Speciális Olimpia Szövetségnek, rendszeresen részt vesz annak hazai és nemzetközi versenyein az alábbi sportágakban. Bővebben

A Szociális Foglalkoztató Intézet Gondozotti Közösségéért Alapítvány magánalapítvány, közhasznú szervezet. Alapításának éve: 1999. Célja a hátrányos helyzetű csoportok, ezen belül a Liget Otthon Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézete lakói üdülésének, sport-, kulturális és művészeti tevékenységének anyagi támogatása, valamint a Liget Otthon és egyéb hazai és külföldi intézmények közötti kapcsolatok ápolásának segítése. Bővebben

Megszakítás