Nappali Kreatív Műhely

Az Otthon a Nappali Kreatív Műhelyében biztosítja az ellátottak fejlesztő foglalkoztatását, képességfejlesztését, mentálhigiénés gondozását, közösségi, szabadidős programok lebonyolítását.

Nappali Kreatív Műhely

A 2008. évben megüresedett, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan kedvező adottságai – főként a székhelyhez való közelsége – révén új távlatokat nyitott arra, hogy a Liget Otthon ellátottjai, önálló épületben alkotó tevékenységet folytathassanak.

A délelőtti órákban fejlesztő foglalkoztatás történik. A délutáni-, esti órákban, valamint a hétvégeken közösségi programok, művészeti tevékenységek, kreatív szakkörök színteréül szolgál a műhely. Nem csak az épületben, hanem annak udvarán is zajlanak közösségi tevékenységek.  Kisebb csoportok tavasztól őszig az épület udvarán programokat is szervezhetnek, ahol biztosított a zavartalan szórakozás. A Thököly út 36.sz. alatt lévő épület akadálymentes, melyet 2010. évben a Norvég Alap pályázatának segítségével sikerült felújítani.  Az épület Szolnok Megyei Jogú Város tulajdona, melyet a Liget Otthon térítésmentesen bérel.

5000 Szolnok, Thököly út 36.