Fejlesztő foglalkoztatás

A „Liget Otthon” Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthonában fejlesztési jogviszonyon alapuló foglalkoztatás történik

A fejlesztő foglalkoztatás az alábbi intézményi ellátási területekre terjed ki:

- Ápoló, Gondozó Otthon (ápoló-gondozó célú otthon)

- Napvirág Lakóotthon (ápoló, gondozó célú lakóotthon)

- Tiszavirág Lakóotthon (ápoló, gondozó célú lakóotthon)

A fejlesztő foglalkoztatás célja:

A fejlesztési tervben foglaltak szerint az egyén korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az egyén felkészítése az önálló munkavégzésre vagy nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre.

A fejlesztési jogviszony feltételei:

-          A munka-és szervezetpszichológus javaslata, vagy rehabilitációs alkalmassági vizsgálat eredményeképpen kiadott, hatályos, munka-rehabilitációt javasló szakvélemény

-          fejlesztési szerződés, amelyet az ellátott, illetve törvényes képviselője írásban köt a fejlesztő foglalkoztatást biztosító intézmény vezetőjével

-          az ellátott intézményi jogviszonnyal rendelkezik és betöltötte 16. életévét, de nem érte el a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt

A foglalkoztatás időtartama nem haladhatja meg a napi 6, illetve a heti 30 órát. Az ellátott – egyéni szükségleteire tekintettel - egyenlőtlen munkaidő-beosztással is foglalkoztatható.

Az ellátott foglalkoztatási díjban részesül, melynek óradíja nem lehet kevesebb a mindenkori legkisebb órabér 30 %-ánál. A konkrét összeg az fejlesztési szerződésben kerül rögzítésre.