Az ápoló, gondozó otthon Szolnok város csendes belterületén, könnyen megközelíthető helyen található, mely lehetővé teszi a város életébe való bekapcsolódást.

Bemutatkozás

A bentlakásos intézet 40 fővel 1991-ben alakult. Jelenleg 39-en élnek itt, ők azok, akik önálló életvitelre nem alkalmasak vagy otthonukban nem gondozhatóak, ezért teljeskörű ellátást igényelnek. A gondozási alapszolgáltatásokon túl nagy gondot fordítunk a szabadidő hasznos eltöltésére is. Fejlesztő-felkészítő és munka-rehabilitációs foglalkoztatás zajlik az intézetben. Akik nem képesek ezekbe a munkákba bekapcsolódni, számukra terápiás foglalkoztatást biztosítunk. Jelenleg 40 fő az engedélyezett ellátotti létszám.

Lakóink aktívan bekapcsolódnak a Magyar Speciális Olimpia Szövetség és a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület tevékenységébe. Részt veszünk ezen szervezetek nemzetközi, országos és regionális rendezvényein. Színjátszó csoportunk több országos elismerést kapott. Az ápoló, gondozó otthon Szolnok város csendes belterületén, könnyen megközelíthető helyen található, mely lehetővé teszi a város életébe való bekapcsolódást.

Napvirág Lakóotthon

Az Ápoló, Gondozó Otthonban az évek során több olyan személy is elhelyezésre került, akik szociálisan hátrányos helyzetük miatt nem élhettek önállóan, képességeik alapján fejlesztéssel, támogatással képesek volnának az önálló életre. Bővebben

Tiszavirág Lakóotthon

2008. október 1-én nyitotta meg kapuit 13 fő számára intézetünk új, európai színvonalú, akadálymentes, 3 szintes, lifttel ellátott lakóotthonunk. Jelenleg 14 fő az engedélyezett férőhely. Bővebben

Nappali Kreatív Műhely

Az Otthon a Nappali Kreatív Műhelyében biztosítja az ellátottak fejlesztő foglalkoztatását, képességfejlesztését, mentálhigiénés gondozását, közösségi, szabadidős programok lebonyolítását. Bővebben
Sportegyesület
A Liget Otthon Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és a Nappali Intézmény lakói 2002. februárjában megalakították a Liget Otthon Sportegyesületet, melynek célja a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása. Az egyesület tagja a Magyar Speciális Olimpia Szövetségnek, rendszeresen részt vesz annak hazai és nemzetközi versenyein az alábbi sportágakban: Bővebben
Alapítvány
A Szociális Foglalkoztató Intézet Gondozotti Közösségéért Alapítvány magánalapítvány, közhasznú szervezet. Alapításának éve: 1999. Célja a hátrányos helyzetű csoportok, ezen belül a Liget Otthon Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézete lakói üdülésének, sport-, kulturális és művészeti tevékenységének anyagi támogatása, valamint a Liget Otthon és egyéb hazai és külföldi intézmények közötti kapcsolatok ápolásának segítése. Bővebben